Zookeskus Cato Cat Club

 


Mittetulundusühing ZOOKESKUS CATO asutati 2006 aastal klubina, mis kuulub WCF ehkcropped-21077625_681376288724829_5631287448924011239_n11.jpg Ülemaailmsesse Kasside Föderatsiooni. Hetkel on meie klubis registreeritud, erinevaid tõuge, umbes 1000 kassi, 12 aasta jooksul registreeritud üle 5000 kassi. Enim esindatud tõud on Britid, neile järgnevad Scottish foldid ja straightid , Sfinksid, Maine Coonid , IMG_1697.JPGVene Sinised, Rexd, Abessiinia jne. Väga tugev populatsioon toimub hetkel Mekong Bobtail tõugu kasside seas. Meie kulbi oli esimene, kes tõi selle tõugu kassi Eesti .

Liikmete ja erinevate tõugude arv muutub sagedasti

Meie klubi kaudu on võimalik saada abi, leidmaks endale sobiva kassi nii kodulemmikuks, kui ka aretuse eesmärgiga,  nii Eestist, kui ka mujal maailmas. Nõustame ja abistame nii klubi liikmeid, kui ka teisi kassihuvilisi.

received_808663925985782Korraldame ka kassinäituseid vähemalt 3 korda aastas. Meie näitustel võivad osaleda tõutunnistust omavad kassid, kui ka kodukassid.

Klubi põhi ülesanneteks on kasvatajate teadlikuse edendamine, kassipoegade akrediteerimine, tõutunnistuste väljastamine, kasvanduste registreerimine.

Meie eesmärkideks on tagada, et Eestis oleks terved kassid. Oma kasvatajatelt nõuame, et kassidel oleks tehtud kõik pärilikkusest tingitud geenihaiguste testid ja nad peavad külastama regulaarselt veterinaari. Meie missioon on parandada kasside populatsiooni ja tugevdada nende tõuomadusi. Meie korraldatud näituste kaudu soovime tõsta inimeste teadlikkust kasside kohta ja luua side kasvatajate ja kassihuviliste vahel. Meie kohus on toetada kasvatajaid tõukasside aretamises WCF standardite järgi. Toetame kassitõugude ja tõuta kasside heaolu, tehes koostööd erinevate MTÜ-dega, kes aitavad hüljatuid loomi

World Cat Federation WCF

WCF ehk The World Cat Federation on Saksamaal registreeritud kassi klubide wcf-logo taustagarahvusvaheline assotsiatsioon. Meiega on seotud  üle 280 organisatsiooni üle kogu maailma. WCF presidendiks on Anneliese Hackmann Essenist.

WCF on olnud edukas ka loomakaitse seaduste väljatöötamisel Euroopa Parlamendis Strasbourgis.

WCF peamiseks ülesanneteks on erinevate  assotsiatsioonide,ühingute ja klubide ühenadmine.

GAP_3108LWCF tööks on kohtunikke väljaõpe ühtsete standardite järgi,toetada tõukasside reeglite kohast aretamist, kasvanduste registreerimine rahvusvahelisel tasandil, tõutunnistuste registreerimine.

WCF on kehtestanud näituseeskirjad, mis määravad nii näituse järjestuse, kui ka jagamise

kassid eraldi klassidesse

Kasutatud materjal: http://www.wcf-online.de/WCF-EN/

 


Soovid näha siin enda ettevõtte või kasvanduse reklaami?

Võta ühendust meie web administraatoriga! melidana.media@gmail.com

Aastane reklaam kasvatajale 20 €

Aastane reklaam ettevõttele 100€

Loe rohkem: Tule sponsoriks